معنی و ترجمه کلمه شاگرد آن را هنگام امتحانات پاییدن به انگلیسی شاگرد آن را هنگام امتحانات پاییدن یعنی چه

شاگرد آن را هنگام امتحانات پاییدن

invigilate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها