معنی و ترجمه کلمه شایسته بازنشستگى به انگلیسی شایسته بازنشستگى یعنی چه

شایسته بازنشستگى

pensionable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها