معنی و ترجمه کلمه شایسته سازى به انگلیسی شایسته سازى یعنی چه

شایسته سازى

conditioning

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها