معنی و ترجمه کلمه شایستگى داشتن به انگلیسی شایستگى داشتن یعنی چه

شایستگى داشتن

able
deserve
habilitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها