معنی و ترجمه کلمه شایستگى به انگلیسی شایستگى یعنی چه

شایستگى

ability
acceptability
adequacy
aptitude
aptness
befitting
competence
competency
decency
desert
eligibility
merit
pertinence
pertinency
sufficiency
suitability
worthiness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها