معنی و ترجمه کلمه شایعات بى اساس به انگلیسی شایعات بى اساس یعنی چه

شایعات بى اساس

gossip
tittle tattle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها