معنی و ترجمه کلمه شایع به انگلیسی شایع یعنی چه

شایع

current
enphytotic
incident
prevalent
rampant
regnant
rife
widespread
widespreading

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها