معنی و ترجمه کلمه شباهت فامیلى به انگلیسی شباهت فامیلى یعنی چه

شباهت فامیلى

homophyly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها