معنی و ترجمه کلمه شباهت وهمى به انگلیسی شباهت وهمى یعنی چه

شباهت وهمى

simulacrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها