معنی و ترجمه کلمه شبدر چمنى به انگلیسی شبدر چمنى یعنی چه

شبدر چمنى

red clover
thimbleweed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها