معنی و ترجمه کلمه شبه میوه به انگلیسی شبه میوه یعنی چه

شبه میوه

pseudocarp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها