معنی و ترجمه کلمه شبکه اى شبیه رگ به انگلیسی شبکه اى شبیه رگ یعنی چه

شبکه اى شبیه رگ

plexiform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها