معنی و ترجمه کلمه شبکه اى به انگلیسی شبکه اى یعنی چه

شبکه اى

lacy
reticular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها