معنی و ترجمه کلمه شبکه شطرنجى و امثال آن به انگلیسی شبکه شطرنجى و امثال آن یعنی چه

شبکه شطرنجى و امثال آن

reticule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها