معنی و ترجمه کلمه شبکور به انگلیسی شبکور یعنی چه

شبکور

moon eyed
night blind
nyctalopic
reremouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها