معنی و ترجمه کلمه شبکیه بینى به انگلیسی شبکیه بینى یعنی چه

شبکیه بینى

retinoscopy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها