معنی و ترجمه کلمه شبیه استخوان به انگلیسی شبیه استخوان یعنی چه

شبیه استخوان

osteal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها