معنی و ترجمه کلمه شبیه برگچه به انگلیسی شبیه برگچه یعنی چه

شبیه برگچه

pinnulate
pinnulated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها