معنی و ترجمه کلمه شبیه برگ نخل به انگلیسی شبیه برگ نخل یعنی چه

شبیه برگ نخل

palmate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها