معنی و ترجمه کلمه شبیه بلغم یا خلط مایى به انگلیسی شبیه بلغم یا خلط مایى یعنی چه

شبیه بلغم یا خلط مایى

lymphoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها