معنی و ترجمه کلمه شبیه بواسیر لحمى به انگلیسی شبیه بواسیر لحمى یعنی چه

شبیه بواسیر لحمى

polypose
polypous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها