معنی و ترجمه کلمه شبیه دریاى سیاه به انگلیسی شبیه دریاى سیاه یعنی چه

شبیه دریاى سیاه

pontic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها