معنی و ترجمه کلمه شبیه دم به انگلیسی شبیه دم یعنی چه

شبیه دم

pygidial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها