معنی و ترجمه کلمه شبیه سحاب به انگلیسی شبیه سحاب یعنی چه

شبیه سحاب

nebulous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها