معنی و ترجمه کلمه شبیه سوسماران بالدار به انگلیسی شبیه سوسماران بالدار یعنی چه

شبیه سوسماران بالدار

pterodactyloid
pterodactylous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها