معنی و ترجمه کلمه شبیه شبکه به انگلیسی شبیه شبکه یعنی چه

شبیه شبکه

plexiform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها