معنی و ترجمه کلمه شبیه فسفر به انگلیسی شبیه فسفر یعنی چه

شبیه فسفر

phosphoric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها