معنی و ترجمه کلمه شبیه لوزتین به انگلیسی شبیه لوزتین یعنی چه

شبیه لوزتین

tonsillar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها