معنی و ترجمه کلمه شبیه لوزى به انگلیسی شبیه لوزى یعنی چه

شبیه لوزى

rhomboid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها