معنی و ترجمه کلمه شبیه مار به انگلیسی شبیه مار یعنی چه

شبیه مار

ophidian
ophitic
snakelike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها