معنی و ترجمه کلمه شبیه متن کتب درسى به انگلیسی شبیه متن کتب درسى یعنی چه

شبیه متن کتب درسى

texbookish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها