معنی و ترجمه کلمه شبیه نخاع به انگلیسی شبیه نخاع یعنی چه

شبیه نخاع

medullar
medullary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها