معنی و ترجمه کلمه شبیه کاغذ به انگلیسی شبیه کاغذ یعنی چه

شبیه کاغذ

chartaceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها