معنی و ترجمه کلمه شبیه کوسه ماهى به انگلیسی شبیه کوسه ماهى یعنی چه

شبیه کوسه ماهى

squaloid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها