معنی و ترجمه کلمه شبیه گرده گیاه به انگلیسی شبیه گرده گیاه یعنی چه

شبیه گرده گیاه

farinose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها