معنی و ترجمه کلمه شبیه گل سرخ به انگلیسی شبیه گل سرخ یعنی چه

شبیه گل سرخ

rosaceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها