معنی و ترجمه کلمه شبیه گوشت زائد ساقه دار به انگلیسی شبیه گوشت زائد ساقه دار یعنی چه

شبیه گوشت زائد ساقه دار

polypose
polypous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها