معنی و ترجمه کلمه شبیه به انگلیسی شبیه یعنی چه

شبیه

alike
equal
like
likeness
make
medal
papilionaceous
rival
semblable
similar
simile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها