معنی و ترجمه کلمه شب بوى زرد به انگلیسی شب بوى زرد یعنی چه

شب بوى زرد

dicentra
wallflower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها