معنی و ترجمه کلمه شتاب زدگى به انگلیسی شتاب زدگى یعنی چه

شتاب زدگى

hurry scurry
hurry skurry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها