معنی و ترجمه کلمه شتاب کردن به انگلیسی شتاب کردن یعنی چه

شتاب کردن

hie
hurry
hying
pelt
skeet
skelp
skelpit
whirry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها