معنی و ترجمه کلمه شخصى که غده درقى او ترشحات لازم را ندارد و درنتیجه داراى مشاعر نادرست است به انگلیسی شخصى که غده درقى او ترشحات لازم را ندارد و درنتیجه داراى مشاعر نادرست است یعنی چه

شخصى که غده درقى او ترشحات لازم را ندارد و درنتیجه داراى مشاعر نادرست است

cretin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها