معنی و ترجمه کلمه شخصیت دادن به انگلیسی شخصیت دادن یعنی چه

شخصیت دادن

individuate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها