معنی و ترجمه کلمه شخص متوفى به انگلیسی شخص متوفى یعنی چه

شخص متوفى

decedent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها