معنی و ترجمه کلمه شخص مورد افترا به انگلیسی شخص مورد افترا یعنی چه

شخص مورد افترا

libelee
libellee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها