معنی و ترجمه کلمه شخص گول خورده به انگلیسی شخص گول خورده یعنی چه

شخص گول خورده

patsy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها