معنی و ترجمه کلمه شدت جریان برق به انگلیسی شدت جریان برق یعنی چه

شدت جریان برق

amperage
circuitry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها