معنی و ترجمه کلمه شدت عمل به انگلیسی شدت عمل یعنی چه

شدت عمل

arrogance
force

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها