معنی و ترجمه کلمه شدید کردن به انگلیسی شدید کردن یعنی چه

شدید کردن

heighten
keen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها