معنی و ترجمه کلمه شراب خوارى به انگلیسی شراب خوارى یعنی چه

شراب خوارى

binge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها